Het Expertise Team Jonge Kind (ETJK) en de FASD-polikliniek vieren hun 10-jarig jubileum met een bijzondere gelegenheid: een gratis bijscholingsavond die openstaat voor artsen, wijkteams, orthopedagogen, psychologen, psychiaters en andere professionals. De avond, georganiseerd in samenwerking met INTER-PSY, biedt een platform om nieuwe inzichten en ervaringen te delen die betrekking hebben op de zorg voor jonge kinderen en het Foetaal Alcoholsyndroom (FASD).

Waar & Wanneer?
Op donderdag 16 november 2023 zal het evenement plaatsvinden in de Euroborg, met inloop vanaf 19:00 uur en het programma dat om 19:30 uur van start gaat en doorloopt tot 21:30 uur zonder pauze.

Doelgroep
De avond richt zich op een brede doelgroep, waaronder artsen, wijkteams, orthopedagogen, (GZ- & KP-)psychologen, (K&J-)psychiaters en andere geïnteresseerde professionals die betrokken zijn bij de zorg voor jonge kinderen.

Programma
De avond wordt ingevuld door experts uit het veld, waaronder het Expertise Team Jonge Kind en het FASD-team van INTER-PSY, samen met ervaringsdeskundigen. De presentaties beloven een diepgaande kijk te bieden op actuele onderwerpen:

  • ETJK – Een waaier van nieuwe inzichten in jonge kind land: Ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van jonge kinderen.
  • EJTK – Elodie is ook 10 jaar: Astrid Reynders deelt haar persoonlijke reis als moeder van een kind met ASS en hoe deze ervaring de wetenschap en haar eigen leven heeft beïnvloed.
  • FASD – De prijs van alcohol: Experts onthullen de langdurige gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en de noodzaak van bewustwording.
  • FASD – Nothing about us, without us: Ervaringsdeskundige Nury van Beers bespreekt hoe samenwerking met mensen die FASD ervaren van onschatbare waarde is bij belangenbehartiging en bewustwording.


Inschrijving en Accreditatie
Toegang tot de bijscholingsavond is kosteloos, maar inschrijving is verplicht. Inschrijven kan via deze link. Het is belangrijk op te merken dat er geen formele accreditatie is aangevraagd voor deze avond. Desondanks zal een deelname-certificaat beschikbaar zijn voor deelnemers om zelf accreditatie aan te vragen.

Ervaringen en Expertise Delen
Sprekers, waaronder Marrit Buruma, Els Blijd-Hoogewys, Astrid Reynders, Rudi Kohl, Esther Verbeek, Erica Everts-Piek en Nury van Beers, brengen enorm veel ervaring en expertise met zich mee. Vanuit diverse invalshoeken zullen zij inzichten bieden en persoonlijke verhalen delen die van waarde kunnen zijn voor de aanwezige professionals.

Met een gevarieerd programma dat onderwerpen bestrijkt als autisme, jonge kinderen, FASD en de rol van ervaringsdeskundigen, belooft deze bijscholingsavond een bron van kennis en inspiratie te zijn voor professionals die betrokken zijn bij de zorg voor jonge kinderen en hun gezinnen.

Meer informatie
Meer informatie over de sprekers en het gedetailleerde programma kan je vinden op onze website via deze link.