Het hebben van psychische klachten is niet alleen vervelend voor jezelf. Het beïnvloedt ook de relatie met de mensen om je heen. Voor personen die het dichtst bij staan, is dit vaak het meest ingewikkeld. Daarom vinden wij het belangrijk om jouw naasten, dat kunnen familieleden zijn maar ook andere personen die voor jou belangrijk zijn, te betrekken bij de zorg die wij bieden. Dat doen we op de volgende manier:

 

  • We nodigen je uit om een naaste mee te nemen tijdens één van de intakegesprekken. Tijdens het intakegesprek bespreek je met de behandelaar welke personen er (nog meer) belangrijk voor jou zijn. Op deze manier krijgen we een beter beeld van jou en kunnen jullie vragen worden beantwoord.
  • Tijdens de diagnostiekfase wordt jouw naaste bij een deel van het onderzoek uitgenodigd. We weten dat we op deze manier beter en vaak eerder een duidelijk beeld krijgen van wat er aan de hand is.
  • Tijdens het adviesgesprek wordt jouw naaste ook uitgenodigd. Dit wordt vaak als prettig ervaren. Twee paar oren horen namelijk meer dan een, je wordt gesteund door iemand die jou goed kent en jullie vragen kunnen worden beantwoord. In het behandelplan dat we samen opstellen, wordt er afgesproken hoe belangrijke mensen om je heen moeten worden geïnformeerd als dat nodig is en welke rol ze spelen in jouw behandeling.
  • Iedere behandeling wordt regelmatig geëvalueerd: we nodigen je dan weer uit om je naaste mee te nemen om samen plannen te maken voor je verdere behandeling. We bespreken dan weer de rol van jouw naasten tijdens de verdere behandeling en kunnen al jullie vragen beantwoorden.

Natuurlijk gaat alles in overleg met jou en wordt er niemand betrokken, als jij dat niet wilt! Het doel is dat jouw traject bij ons zo prettig mogelijk verloopt en dat de behandeling je echt verder helpt. We weten daarover dat dit het beste gaat, als belangrijke mensen om je heen daarbij betrokken zijn bij de zorg die wij bieden.

Ben je een naaste van iemand psychische klachten en wil je hierover graag meer informatie lezen of algemene adviezen krijgen? Kijk dan op de volgende websites:

Contact met klachtenfunctionaris

Daarnaast willen we je wijzen op onze familie vertrouwenspersonen. Bij deze persoon kun je terecht met vragen of klachten over de behandeling van jouw naaste.

INTER-PSY

Neem via het secretariaat contact op met:
Brenda Biesbroek, Martine Wildeman, Salima Kamp, Thea de Vries, Aletta Huizinga, Floor Stehouwer, Rachel Nauta, Hans van de Sluis, Josina Postma of Linda Blokzijl.
Of per mail via: klachtenfunctionaris@inter-psy.nl

Psygro

Neem via het secretariaat contact op met:
Hanneke Veldkamp of Laura Bunt
Of per mail via: klachtenfunctionaris@psygro.nl

INTER-PSY Begeleidt

Neem via het secretariaat contact op met:
Kim Woldhuis of Eva Evertse
Of per mail via: klachtenIPB@inter-psy.nl