INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen een DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt of het sociale wijkteam als het gaat om jeugdigen.
Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

 • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ
 • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Gespecialiseerde GGZ.
 • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan voor jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde  GGZ

Inclusieve zorg
INTER-PSY staat voor inclusieve zorg waarbij eenieder die aan onze inclusiecriteria voldoet, in aanmerking komt voor zorg en begeleiding. Onze exclusiecriteria zijn gebaseerd op onze expertise en de setting waarbinnen wij zorg en begeleiding geven.

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij INTER-PSY zijn onder andere:

 • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
 • Verstandelijke ontwikkelingsstoornis (beperkingen in intellectuele functies en adaptief functioneren; inclusief lichte VOS)
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Eetstoornis als primaire problematiek

Verwijzen voor volwassenen is mogelijk door:
 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • Straatdokter
 • Regiebehandelaar
 • Bedrijfsarts
Verwijzen voor jeugd is mogelijk door:
 • Huisarts
 • Sociale wijkteams
 • Jeugdarts (GGD)
 • Medisch specialist
Verwijzen kan via:
 • Zorgdomein/ zorgmail
 • Telefonisch overleg: 050 – 3643409
 • E-mail: aanmeldingen@inter-psy.nl
 • Verwijsformulier (zie hieronder)

Zorgdomein

Maakt u gebruik van ZorgDomein? Dan kunt u uw cliënt op een snelle en eenvoudige manier aanmelden via dit platform. U hoeft het aanmeldformulier hiernaast dan niet in te vullen. Uw cliënt ontvangt een bevestigingsbericht over het verdere proces na de aanmelding, rechtstreeks vanuit ZorgDomein.

Verwijsformulier volwassenen

Wij hebben een format voor de verwijsbrief volwassenen ontwikkeld om het aanmelden eenvoudiger te maken. Graag alleen digitaal invullen, ondertekenen en aanleveren.

Verwijsformulier volwassenen

Verwijsformulier jeugd

Wij hebben een format voor de verwijsbrief jeugd ontwikkeld om het aanmelden eenvoudiger te maken. Graag alleen digitaal invullen en aanleveren.

Verwijsformulier jeugd

CRISIS EN SPOED

INTER-PSY heeft geen crisisdienst of opnameplekken. INTER-PSY is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ons algemene telefoonnummer:
050 – 364 34 09

Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling: bel Veilig Thuis (0800 – 2000).

WACHTTIJDEN

Lees hier meer over de wachttijden per vestiging van INTER-PSY. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij INTER-PSY tot aan de start van het eerste intakegesprek, waarop behandeling volgt.

Actuele wachttijden
01

Classificatie verwijzer

De verwijzer maakt de afweging of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

02

Klacht?

Wanneer het een klacht betreft, dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt of het sociale wijkteam als het gaat om jeugdigen.

03

Stoornis?

Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

04

Monodisciplinair te behandelen

Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ

05

Complexe stoornis

Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis is, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Gespecialiseerde GGZ.

06

gefundeerde inschatting

Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan voor jeugdigen naar de Jeugd GGZ en bij volwassenen naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ

Locatie

INTER-PSY heeft 11 locaties verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. Het kan zijn dat op de ene locatie een ander zorgaanbod beschikbaar is dan op een andere.  Medewerkers van INTER-PSY staan u graag te woord als u meer wilt weten over het zorgaanbod per locatie.

Bekijk de locaties