veelgestelde vragen

Logisch dat je vragen hebt of dingen wilt weten over de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op deze pagina proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven op veelgestelde vragen

Mis je een vraag of volstaat het geformuleerde antwoord niet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met veelgestelde vragen.

Behandel(inhoudelijke) vragen

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden. Op deze website vindt u de meest voorkomende problematieken.

Kan ik een voorkeur opgeven voor een behandelaar?

U kunt op het aanmeldformulier bijzonderheden noteren. Bijvoorbeeld als u al bekend bent bij een bepaalde behandelaar, liever een vrouwelijke of juist mannelijke behandelaar wilt, of als u bijvoorbeeld geen Nederlands spreekt. Dit kunt u ook met uw huisarts bespreken, hij of zij kan dit dan op de verwijzing noteren. Wij zullen ons best doen om een behandelaar te vinden die bij u past.

Heeft INTER-PSY spoedplekken?

INTER-PSY heeft geen spoed of voorrangsplekken. Mocht u een familielid hebben die al in behandeling is bij INTER-PSY, bijvoorbeeld uw kind(eren) of ouder(s), dan komt u in sommige situaties eerder aan de beurt.

Hoe lang duurt de behandeling en hoe vaak zie ik mijn behandelaar?

Elke behandeling is anders. Aan het begin van uw behandeling maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. U bespreek dan met welke regelmaat jullie elkaar zien en voor hoe lang.

Waarom mag ik geen contact met de behandelaar van mijn 16+ kind?

Als uw kind ouder dan 16 is, is hij of zij voor de medische wet volwassen. Dit betekent dat wij geen gegevens mogen delen met u over de behandeling van uw kind zonder dat wij daar toestemming voor hebben gekregen van uw kind.

Hoe vraag ik een herhaalrecept aan?

U kunt uw medicatie altijd opnieuw aanvragen tijdens uw afspraak bij uw behandelaar. Is uw medicatie op, en heeft u op korte termijn geen afspraken staan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer.

Algemene vragen

Hoe meld ik mij aan?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u krijgen van de huisarts of een medisch specialist.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u krijgen van de huisarts of een medisch specialist.

Hoe zeg ik mijn afspraak af of verplaats ik mijn afspraak?

Als u verhinderd bent, kunt u uw afspraak tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Als u de afspraak later annuleert zijn wij genoodzaakt om de tijd die voor uw behandeling is gereserveerd bij u in rekening te bergen. U ontvangt in dat geval  een factuur van €80,00. U kunt uw afspraak alleen verplaatsen of annuleren door contact op te nemen met ons (tijdens openingstijden) via het algemene telefoonnummer 050 364 3409.

Ik ben al eerder in behandeling geweest bij INTER-PSY, hoe kan ik me her-aanmelden?

U kunt bij uw aanmelding aangeven dat u al eerder in behandeling bent geweest. In de meeste gevallen heeft u een nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig.

Is mijn behandeling verzekerd en wat moet ik zelf betalen?

Psychiatrische behandeling via INTER-PSY wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De zorg die door INTER-PSY wordt geleverd valt net als andere medisch specialistische zorg onder het wettelijk verplichte eigen risico. Uw verzekeraar kan u dus een rekening sturen tot maximaal het jaarlijks vastgestelde eigen risico. INTER-PSY declareert uw behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Op welke locatie kan ik behandeld worden?

Wij hebben locaties in Groningen en Friesland.  Bekijk de pagina ‘locaties’ voor meer gedetailleerde informatie.

Waarom moet mijn kind een ID hebben?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg
U kunt zich identificeren bij ons met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Hoe wordt de behandeling voor jeugd gefinancierd?

De financiën van de jeugdzorg worden bij de gemeente aangevraagd. Zodra een patiënt 18 jaar is gaat hij/zij over naar de zorgverzekeringswet (ZVW).

Wat zijn de wachttijden?

Bij INTER-PSY gelden wachttijden. De wachttijd is afhankelijk van de gewenste locatie en het behandelingstraject. Klik hier voor meer informatie over de wachttijden.

Hoe wordt de behandeling gefinancierd?

Een behandeling wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens de afspraak met de huisarts en tijdens de intake bij INTER-PSY kunt u vragen welke specifieke voorwaarden gelden voor uw behandeltraject. Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen 

Medewerkers van INTER-PSY zijn altijd bereid om antwoord te geven op je vragen

INTER-PSY staat voor een open en transparante (werk)cultuur. Een zorgvraag is bij ons in goede handen. Als wij iemand niet goed genoeg kunnen helpen, zijn wij daar op voorhand eerlijk in. Samen met collega’s en andere instanties zoeken wij altijd naar de best mogelijke zorg.

Wie zijn wij