Uw kind is belangrijk

Zit uw kind ergens mee en maakt u zich zorgen? INTER-PSY biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling bij psychische problematiek aan kinderen en jeugd van 0 t/m 17 jaar.

Een psychisch probleem kan een grote impact hebben op het leven van uw kind en op de rest van het gezin. U zoekt een oplossing voor jullie specifieke situatie. Omdat INTER-PSY ook hulp biedt aan volwassenen, kan zorg nadat iemand 18 is geworden, gewoon doorgaan.

Er zijn veel soorten psychische stoornissen en problemen waar wij in kunnen ondersteunen, zoals ASS/autisme, ADHD, angsten, depressie en trauma. INTER-PSY biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling aan kinderen/jongeren, ouder(s) en verzorger(s).

Ook heeft INTER-PSY specialistische teams voor FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder) en een Expertise Team Jonge Kind waar specialistische zorg in de leeftijd van 0 tot 6 jaar wordt geboden.

(VEEL)VOORKOMENDE PROBLEMATIEKEN

Vertrouwenspersoon

In de Jeugdwet is vastgelegd dat een jeugdinstelling over een vertrouwenspersoon moet beschikken. Een vertrouwenspersoon ondersteunt de jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden binnen de jeugdhulp in de meest brede zin.

LEES HIER MEER OVER DE VERTROUWENSPERSOON

onze locaties

INTER-PSY heeft 9 locaties verspreid over Groningen en Friesland. Het kan zijn dat op de ene locatie een ander zorgaanbod beschikbaar is dan op een andere.  Medewerkers van INTER-PSY staan u graag te woord als u meer wilt weten over het zorgaanbod per locatie.

BEKIJK LOCATIES