De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

De NZa vraagt deze informatie ook op in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Want ook daar krijgen behandelaars het steeds drukker en wachten patiënten vaak te lang op behandeling.

We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten hoe het met uw privacy zit. We leggen het graag uit.

De NZa vraagt NOOIT om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en bsn.

De NZa vraagt alleen om globale informatie over de zorgvraag en de behandeling. Deze informatie kunnen en mogen we niet persoonlijk aan u koppelen. In de informatiekaart ‘Informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy’ ziet u precies welke informatie de NZa opvraagt. Deze kunt u vinden op www.nza.nl/privacyindeggz.

U bepaalt zelf of u uw gegevens met de NZa deelt.

Vindt u het goed dat de NZa niet-persoonlijke gegevens over uw zorgvraag en behandeling krijgt? Dan hoeft u niets te doen. Deelt u uw gegevens liever niet? Vul dan samen met uw behandelaar de privacyverklaring in.  Stuur deze verklaring volledig ingevuld naar afsluitingen@inter-psy.nl. De NZa krijgt uw gegevens dan niet. Deelt u uw informatie met de NZa? Dan zijn we u alvast zeer dankbaar. U helpt zo de geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Vragen? Ga dan naar www.nza.nl/privacyindeggz. of stuur een e-mail naar info@nza.nl.

Privacyverklaring

De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-zorgvraag:

  • Zorgvraagtype

In de ggz zijn aandoeningen ingedeeld in 20 groepen van licht tot ernstig. Uw behandelaar geeft aan in welke van deze groepen (zorgvraagtypen) uw problemen vallen.

  • Scores van de vragenlijst

De NZa krijgt de scores (0 – 4) van de vragenlijst die uw behandelaar invult om de zorgvraag te bepalen. De NZa ziet niet uw persoonlijke verhaal of dossier.

  • Globale diagnose

Eén van de 15 mogelijke hoofddiagnoses, bijvoorbeeld ‘Depressieve stoornis’, ‘Angststoornis’ of ‘Persoonlijkheidsstoornis’.

  • Eerdere zorg

Heeft u in het afgelopen jaar bepaalde ggz-zorg gehad? Dat kan verblijf, acute ggz of gedwongen ggz zijn.

De NZa krijgt deze informatie over uw ggz-behandeling:

  • Beroepscategorie behandelaar

Bij welke beroepsgroep hoort uw behandelaar?

  • Soort consult

Op welke manier krijgt u zorg? Is er bijvoorbeeld sprake van opname of alleen consulten? Of doet u mee aan een groep en woont u zelfstandig thuis?

  • Aantal behandelingen

Hoeveel zorg krijgt u totaal per maand?

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar?

Op de declaratie aan de zorgverzekeraar staat informatie over de zorgaanbieder, de patiënt en welke zorg is geleverd zoals een consult. Ook krijgt de verzekeraar het zorgvraagtype en de DSM diagnose hoofdgroep – een globale diagnose, niet te verwarren met de primaire en specifieke DSM diagnose. Dit is een overgangssituatie: binnenkort zal naar verwachting ook de diagnosehoofdgroep niet meer nodig zijn. De zorgverzekeraar ontvangt ook veel gegevens niet. Denk aan de primaire DSMdiagnose of de antwoorden op de scorelijst die de aanbieder moet registreren voor de zorgvraagtypering. Verzekeraars hebben deze gegevens niet nodig om hun taken te kunnen uitvoeren.