Behandelteams

Alle behandelteams werken in een vast heterogeen team, door ons benoemd als ‘INTER-team’, waarin de verschillende specialisaties en functies zijn geborgd. Alle specialismen komen samen binnen één team en daarbinnen worden alle psychische aandoeningen behandeld. We streven er daarbij naar dat de behandelaar die de intake uitvoert, ook de behandeling op zich neemt.

De meeste teams behandelen zowel jeugd, als volwassenen en ouderen. Er wordt bij volwassenen en ouderen zowel behandeling in BGGZ als SGGZ gegeven. Door een groot aantal specialisaties kan een breed palet aan problematiek worden behandeld.

Indien de behandeling de voorkeur geniet in een specifieke taal of dialect, dan kan hiernaar geïnformeerd worden bij ons secretariaat. Ook als er een voorkeur is voor een man of vrouw als behandelaar, kan dit worden aangegeven.

Behandelingen bij INTER-PSY

Tijdens de intake gaan we na wat voor problematiek er bij u speelt (diagnose) en bekijken of een effectief en doelmatig aanbod – dat aansluit op uw zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden – aangeboden kan worden (behandeladvies). Uw behandelaar stemt vervolgens samen met u af hoe uw behandeling vorm krijgt. Daarbij kunnen diverse psychotherapieën ingezet worden, zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, groepstherapie, schematherapie en EMDR. Soms is het zinvol om uw naasten te betrekken bij de behandeling. Bijvoorbeeld omdat zo een duurzamer behandelresultaat kan worden behaald. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met u.

Het doel van de behandeling kan verschillen naargelang de specifieke psychiatrische stoornis. Bij sommige, zoals bij depressie, is vermindering van symptomen het doel. Bij andere, zoals bij AD(H)D, valt in mindere mate symptoomverandering te verwachten, maar gaat het meer om het omgaan met de stoornis en het inperken van bijkomende problematiek. We gaan daarbij uit van uw eigen kracht in het verbeteren van uw gezondheid, het bevorderen van uw zelfredzaamheid en het neme van verantwoordelijkheid voor uw leeftijd en gedrag.

Onze voorkeur gaat uit naar face-to-face behandeling. Het intakegesprek (de eerste afspraak) vindt altijd op de INTER-PSY locatie plaats. Echter, inzet van onlinebehandeling en/of beeldbellen is zeker mogelijk. Deze worden net als face-to-face behandelingen gewoon vergoed.

Online behandelen

Binnen INTER-PSY maken we standaard gebruik van e-Health, dit is behandeling via internet. Wij doen dit via Therapieland. Via Therapieland krijgt u opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en kunt u informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Online behandelen is toepasbaar bij uiteenlopende psychische klachten. Er wordt samen met u gekeken of online behandelen voor u tot de mogelijkheden behoort.
De online hulp wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmogelijkheden kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling.

Beeldbellen
Beeldbellen kan worden gebruikt als aanvulling op face-to-face contacten. De behandelaar en de patiënt kunnen elkaar op de momenten van psychologische behandeling wereldwijd ‘live’ zien en spreken. Dit is handig wanneer u door omstandigheden niet op de INTER-PSY locatie kunt komen.