In de Jeugdwet is vastgelegd dat een jeugdinstelling over een vertrouwenspersoon moet beschikken. Een vertrouwenspersoon ondersteunt de jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden binnen de jeugdhulp in de meest brede zin.

Onafhankelijkheid
De vertrouwenspersoon is weliswaar werkzaam bij de IP Groep maar voert deze functie onafhankelijk uit.

Vertrouwelijkheid
De ondersteuning is vertrouwelijk. Met de vertrouwenspersoon kunnen in alle vrijheid zaken besproken worden zonder dat deze met derden gedeeld worden. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Er wordt geen dossier aangelegd of rapportage gemaakt.

Kosten
Deze ondersteuning is kosteloos.

Waarmee kan de vertrouwenspersoon u helpen?

  • Het op verzoek van jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden verstrekken van informatie en advies over de rechten en rechtspositie binnen de jeugdhulp (conform de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving).
  • Het ondersteunen bij het formuleren, indienen en afwikkelen van klachten en/of het wegnemen van communicatieproblemen die in het contact tussen de jeugdige en/of ouders/verzorgers en de hulpverlener zijn ontstaan, zodat het hulpverleningsproces (weer) doorgang kan vinden.

Contact

Binnen de INTER-PSY Groep zijn er verschillende vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken via het e-mailadres van de klachtenfunctionaris. Uiteraard kunt u hen op dit mailadres niet alleen voor hulp bij klachten benaderen, maar ook voor advies en vragen over de jeugdhulp. Na ontvangst van uw e-mail nemen zij binnen vijf werkdagen contact met u op.

Vertrouwenspersoon INTER-PSY

  • Per brief: Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen
  • Per e-mail: klachtenfunctionaris@inter-psy.nl

Vertrouwenspersoon Psygro

  • Per brief: Wielingenstraat 85, 1441 ZN Purmerend
  • Per e-mail: klachtenfunctionaris@psygro.nl

Vertrouwenspersoon INTER-PSY Begeleidt:

  • Per brief: Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen
  • Per e-mail: klachtenIPB@inter-psy.nl