INTER-PSY Groep (INTER-PSY, INTER-PSY Begeleidt, IPGGZ en Psygro) vindt medezeggenschap heel belangrijk. Om de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ) zo goed mogelijk uit te werken hebben wij een Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van patiënten, cliënten en hun naasten die gebruik maken van onze zorg en begeleiding. De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 4 leden. De leden hebben ofwel ervaring met onze zorg of begeleiding of hebben anderzijds affiniteit met de GGZ of WMO. Hieronder kun je lezen wat de Cliëntenraad doet en hoe je met ze in contact kunt komen.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Meedenken over de belangen van patiënten en cliënten;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie over diverse onderwerpen die voor patiënten en cliënten van belang zijn zoals de geleverde zorg, e-health, cliënttevredenheid, communicatie naar patiënten en cliënten, wachtlijsten, zorgstandaarden en kwaliteit;
  • Het inbrengen van cliëntperspectief bij ontwikkelingen binnen INTER-PSY Groep;
  • Ontwikkelingen binnen de GGZ en WMO monitoren;
  • Maandelijks/tweewekelijks vergaderen en ten minste één keer met jaar met de Raad van Toezicht over locatie overstijgende en strategische zaken.
Daan Janssen

Binnen de cliëntenraad kan ik een mooie bijdrage leveren, door de stem van mede-cliënten te zijn!

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat de belangen van patiënten en cliënten behartigd dienen te worden. In deze wet staat beschreven dat zij het recht hebben om over een aantal onderwerpen die voor hen van belang zijn binnen de organisatie mee  te denken, te adviseren en in te stemmen. De stem van patiënten en cliënten wordt dus vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. Binnen INTER-PSY Groep (INTER-PSY, INTER-PSY Begeleidt, IPGGZ en Psgro) dan ook het enige orgaan dat mee kan denken vanuit de ervaring van patiënten en cliënten over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Hierdoor helpt zij mee aan het bieden van betere zorg en begeleiding.

De raad richt zich op het algemene belang van patiënten en cliënten en hun naasten. De raad behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiermee kunt u terecht bij onze Klachtenfunctionaris.

Laat je stem horen!

Wij zijn doorlopend op zoek naar feedback van (voormalige) patiënten en cliënten en hun naasten binnen INTER-PSY Groep. Heb jij iets te delen of wil je graag advies? Of wil je meer over ons weten? Dan kun je laagdrempelig contact met ons opnemen. Dat kan via clientenraad@inter-psy.nl.

Ook onderdeel worden van de Cliëntenraad?

Lijkt het je leuk om ook mee te denken? Laat het ons vooral weten! Wij zijn momenteel namelijk op zoek naar nieuwe leden om de raad uit te breiden. Meer weten over de vacature of solliciteren? Bekijk dan deze pagina.