Vacature Leden Cliëntenraad

Groningen

Wil jij je graag inzetten voor de belangen van patiënten en cliënten van INTER-PSY Groep? Wil je meepraten over beleidszaken en betrokken zijn bij ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de WMO- en Jeugdwetbegeleiding? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren als lid van de Cliëntenraad!

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet geeft patiënten en cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de zorginstelling mee te denken, te adviseren en in te stemmen. En daar zijn wij blij mee. De INTER-PSY Groep vindt het namelijk heel belangrijk dat patiënten en cliënten meedenken over de zorg en begeleiding die wij leveren. Van alle betrokkenen bij onze zorgverlening die invloed kunnen uitoefenen over het beleid (zoals de directie, het management, medewerkers en financiers) is de Cliëntenraad het enige orgaan dat mee kan denken vanuit de ervaring van patiënten en cliënten over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Hierdoor helpt de Cliëntenraad mee aan het bieden van betere zorg en begeleiding.

Wat is de INTER-PSY Groep?
INTER-PSY, IPGGZ, Psygro en INTER-PSY Begeleidt vormen samen de INTER-PSY Groep. Dit is een erkende instelling voor de geestelijke gezondheidszorg en vooral ook een ondernemend zorgbedrijf. Wij bieden psychische, praktische en sociaal emotionele hulp in de vorm van behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten of aan mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Onze missie is om patiënten en cliënten meer regie over hun leven te geven door te werken aan zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie. De Cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Zij heeft een duidelijke positie in de organisatie en geeft een stem aan onze patiënten en cliënten.

aantal uren:

N.T.B.

Direct solliciteren

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Meedenken over de belangen van patiënten en cliënten;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie over diverse onderwerpen die voor patiënten en cliënten van belang zijn zoals de geleverde zorg, eHealth, cliënttevredenheid, communicatie naar patiënten en cliënten, wachtlijsten, zorgstandaarden en kwaliteit;
  • Het inbrengen van cliëntperspectief bij ontwikkelingen binnen INTER-PSY Groep;
  • Ontwikkelingen binnen de GGZ en WMO monitoren;
  • Minimaal 1x per 4 weken vergaderen.

Wat vragen wij?

Je bent minimaal 16 jaar oud en een (voormalige) patiënt/cliënt of betrokkene van INTER-PSY Groep of hebt anderzijds affiniteit met de GGZ en/of WMO. Je bent geïnteresseerd in het lezen van beleidsstukken en wilt graag meedenken over (beleids)ontwikkelingen binnen INTER-PSY Groep en de GGZ en/of WMO. Je hebt een positief kritische en open houding en bent constructief en communicatief.

job image

Wat bieden wij?

Als lid van de Cliëntenraad is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar en ontvang je een reis- en onkostenvergoeding. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om deel te nemen aan relevante cursussen of trainingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over ons of de functie? Neem dan contact op met Hilde de Noord, voorzitter van de Cliëntenraad via clientenraad1@inter-psy.nl.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en beschik je over de gestelde functie-eisen? Solliciteer dan via de groene button (direct solliciteren).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct op deze functie

Direct solliciteren