Op 12 juni is het zover! Na eerdere succesvolle edities organiseert INTER-PSY wederom een symposium, ditmaal met een bijzondere aanleiding: ons 15 jarig jubileum. Het thema is ‘Alles is Relaties’. Martine zal de inleiding doen op 12 juni en Tineke is de dagvoorzitter. We hebben Martine en Tineke gevraagd om alvast een korte inleiding voor 12 juni te schrijven:

“Relaties spelen een cruciale rol in de geestelijke gezondheidszorg en bij INTER-PSY staat de relatie dan ook centraal. We kennen allemaal het belang van therapeutische alliantie en een steunend netwerk. Het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties bevordert het herstelproces en het vermogen om te functioneren en goed te gedijen.

Er is echter zoveel meer uit te diepen! Hoe hou je bijvoorbeeld relaties goed? Hoe is de relatie met een sociale chatbot? Hoe verloopt transgenerationele overdracht bij trauma en migratie in familierelaties?

Dit en veel meer gaan we ontdekken op ons jubileumsymposium.

We kijken ernaar uit om deze mijlpaal met u te vieren!”

Praktische informatie

Datum: 12 juni 2024
Tijd: 12.00 – 18.00 uur (inclusief een uitgebreide lunch en een borrel na)
Locatie: Oosterpoort Groningen
Thema: Alles is Relaties
Kosten: € 75,00

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door V&VN (voor 4 punten) en NVvP (voor 3 punten). Accreditatie is tevens aangevraagd voor NVRG en FGzPt.

Koop nu je kaartje voor het symposium!

 

 

Martine Bakker is sinds 2010 werkzaam bij INTER-PSY. Zij voltooide daar haar opleiding tot Klinisch Psycholoog, was behandelcoördinator en later behandelinhoudelijk manager. Sinds januari 2023 voert zij als inhoudelijke de operationele directie van de INTER-PSY groep samen met Peter van der Wal, naast haar werkzaamheden als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Martine zal het symposium openen op 12 juni.

Tineke Haks is systeemtherapeut, GZ-psycholoog/psychotherapeut. Ze werkt sinds een aantal jaren samen met de collega’s van INTER-PSY. Daarnaast is ze onder andere als opleider systeemtherapie werkzaam bij het Platform Systeemtherapie Noord Nederland. In haar werk vindt ze het samen optrekken en het co-creëeren van nieuwe verhalen met cliënten en collega’s belangrijk. Tineke is de dagvoorzitter tijdens het symposium.

Plenaire Sprekers

Prof. dr. Catrin Finkenauer

Goede relaties zijn goed voor mensen, maar hoe houd je relaties goed?

Goede relaties zijn goed voor mensen en essentieel voor welzijn en geluk, en hun afwezigheid kan onze gezondheid net zo sterk beïnvloeden als roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Relaties bestaan niet in een vacuüm, ze worden beïnvloed door en hebben zelf invloed op de contexten waarin we leven. Gezien het belang van relaties voor ons psychosociaal functioneren, is het belangrijk om te begrijpen hoe relaties zich over tijd ontwikkelen en welke processen binnen deze relaties bijdragen aan het in standhouden van goed relaties. In mijn presentatie zal ik de processen onderzoeken die van belang zijn om relaties te versterken en te behouden.

CV

Prof. dr. Catrin Finkenauer is hoogleraar Jeugdstudies bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van het universitaire strategisch thema Dynamics of Youth. Ze doet onderzoek naar relaties en richt zich hierbij op de interpersoonlijke dynamiek. Met haar team onderzoekt ze hoe relatiepartners elkaar beïnvloeden. Het gaat hierbij niet alleen om romantische relaties, maar ook om ouder-kindrelaties en vriendschappen. Hoe brengen mensen in relaties het beste en het slechtste in elkaar naar boven? Ze probeert hierbij manieren te vinden om harmonieuze relaties te bevorderen en misverstanden en conflicten te voorkomen.

LinkedIn

Prof. dr. Marjolijn Antheunis

“What’s bothering you?” – Sociale chatbots in de geestelijke gezondheidszorg

De hoge prevalentie van psychische aandoeningen, in combinatie met de lange wachttijden in de specialistische GGz brengt belangrijke risico’s met zich mee, bijvoorbeeld een verminderd welzijn van cliënten, een lagere motivatie om nog met therapie te starten en een lagere kans op een succesvolle behandeling. Het is daarom belangrijk dat cliënten met psychische problemen steun ontvangen tijdens die wachtperiode. Of, dat we zelfs proberen te voorkomen dat specialistische GGz nodig is. Zou een gepersonaliseerde virtuele assistent, in de vorm van een sociale chatbot, hier een oplossing kunnen bieden? Tijdens deze lezing worden de (on)mogelijkheden van een dergelijke interventie doorlopen en bekeken waar de kansen liggen en waar de risico’s.

CV

Marjolijn Antheunis is hoogleraar Communicatie en Technologie en bevlogen bestuurder. In haar onderzoek richt ze zich op de impact van digitale technologie op interpersoonlijke communicatie in domein van vriendschappen en relaties en in het domein van de gezondheidszorg. Als bestuurder zet ze zich als vice-decaan onderzoek onder meer in voor sustainable science. Het streven naar duurzaam onderzoek en onderwijs gedaan vanuit intrinsiek gemotiveerde wetenschappers kan de vitaliteit van de universiteit en de wetenschap verhogen.

LinkedIn

Foto gemaakt door Ines Vansteenkiste-Muylle

Kitlyn Tjin a Djie

Lezing

De grote gebeurtenissen in de wereld beïnvloeden familiegeschiedenissen en de impact van de verlieservaringen sijpelt door in de generaties.

In deze interactieve lezing vertelt Kitlyn Tjin A Djie over de transgenerationele overdracht van trauma en migratie, deze bijzondere levensfaseovergangen destabiliseren minstens 4 generaties. Onze cliënten lijden onder discontinuïteit, fragmentatie en ontbreken van samenhang. Ingrijpende levensfaseovergangen in eerdere generaties leiden tot onbewuste patronen in families. De eerste generatie kent het verlies en zwijgt, de tweede draagt het verlies en beschermt de eerste, en de derde ontregelt de destructieve patronen die ontstaan door niet gezien en niet gehoord worden. In de chaos is het van belang de stemmen van 3 generaties samen te brengen, de verhalen verborgen in schuurtjes, kelders en archieven in het licht te zetten. Het gebruik maken van de band tussen grootouders en kleinkinderen is een verborgen kracht voor transformeren van destructieve patronen Dat kan zorgen voor het ervaren van samenhang, van familiecontinuïteit. Wie ben je en waar hoor je bij. Kitlyn laat het licht schijnen op de samenhang die er is tussen de ogenschijnlijk chaotische verbanden. https://ntr.nl/Nooit-te-laat/581/detail/Nooit-te-laat/VPWON_1357211

CV

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en opleider. Ze heeft het beschermjassenmodel ontwikkeld als antwoord op het lineaire westerse witte individu-denken in de jeugdzorg. ‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. Kitlyn is eigenaar van Bureau Beschermjassen en geeft trainingen over de toepassing van het gedachtegoed in zorg, onderwijs en welzijnssectoren. Ze schreef samen met Irene Zwaan diverse boeken en artikelen over Beschermjassen, oa De Familieziel. Een overzicht van publicaties vind je op de website. https://www.beschermjassen.nl/publicaties

LinkedIn

''Ik verwacht heel veel van het symposium. We hebben er zin in!''

SEMINARS/WORKSHOPS

Ontdek tijdens ons symposium diverse boeiende seminars of workshops. Bij het aanschaffen van je kaartje, geef je aan welke 3 seminars/workshops jouw voorkeur hebben. Op basis van de animo zullen we een passende indeling maken. Lees hieronder meer over de sprekers en de verschillende onderwerpen. We hopen je te verwelkomen op ons symposium!

 

Eva werkte na haar studie Psychologie enige tijd als ambulant begeleider bij Renn4. Ze werkt inmiddels 9 jaar bij INTER-PSY en is ze is afgestudeerd dans- en bewegingstherapeut. Voor haar afstudeeropdracht maakt ze een film die gaat over het in de ogen kijken en overwinnen van je eigen demonen om zo authentieker te kunnen leven en bewegen.

Bekijk hier de film HUMAN.

Seminar/workshop 1: Je lichaam in relatie tot je persoonlijke ruimte

Het vertrekpunt van deze workshop is het Laban/Bartenieff Systeem. Dit systeem kent 4 peilers: Body – wat beweegt, Effort – hoe beweegt het, Shape – met wat beweegt het & Space – waar beweegt het.
In de workshop word je meegenomen in beweging in het thema ‘kinesfeer’, ofwel je persoonlijke bewegingsruimte. Deze kan groot, middelgroot of klein zijn. Hoe je beweegt binnen je eigen kinesfeer heeft effect op hoe je jezelf en de ander ervaart. Waar voel je je prettig bij? Welk effect hebben de bewegingen van anderen op hoeveel ruimte jij inneemt? En heb je hier keuzevrijheid in?

Martijn Hell is geregistreerd dramatherapeute en supervisor. Zij heeft o.a. level 1 en 2 van de hechtingsgerichte systeem therapie gedaan. Ook volgde zij de opleiding oplossingsgerichte therapue. Zij zet zich in om abstracte begrippen uit psychologie om te zetten in concrete toegankelijke handvatten. Zij ontwikkelde o.a. ‘Zachtjes balen met Toontje’, een consensus based module ter bevordering van de emotie regulatie.

Seminar/workshop 2: Werken met een spanningsmeter in gezinnen

De spanningsmeter is een afbeelding met kleuren en rijmpjes. De spanningsmeter helpt ouders en kinderen, maar ook partners of collega’s om beter af te stemmen met elkaar als de spanning oploopt. Je leert in deze workshop dit mentaliseren bevorderende hulpmiddel in te zetten om relaties te verbeteren.

dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog en psychotherapeut (VGCt & NVGP). Ze is behandelinhoudelijk manager van de specialistische teams bij INTER-PSY, waaronder het Expertise Team Jonge Kind en het Autismeteam. Els is voorzitter van FANN en van CASS18+. Ze is tevens programmadirecteur van het Nationaal Autisme Congres.

Seminar/workshop 3: Autistisch ouderschap: Uitdagingen, vooroordelen en kansen voor verbetering

Mensen met autisme hebben moeite met het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties (APA, 2022). Dat betekent niet dat zij geen behoefte hebben aan relaties en ook niet dat zij deze niet hebben, wel dat er vaak andere voorwaarden nodig zijn. Dat geldt ook voor autistisch ouderschap.
Ouderschap brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Wanneer je autisme hebt, komen daar extra uitdagingen bij kijken (McDonell & DeLucia, 2021). Het is belangrijk dat er dan passende ondersteuning beschikbaar is. Helaas krijgen ouders met autisme zelden de benodigde ondersteuning, zowel vanuit de hulpverlening als de bredere samenleving (Pohl e.a., 2020). Vaak worden ze geconfronteerd met vooroordelen en ontvangen ze ongevraagd advies, zoals dat het wellicht beter zou zijn als ze geen kinderen zouden krijgen, of dat ze het bij één kind moeten houden. Bovendien worden er veel vragen gesteld, zoals of ze niet bang zijn dat hun kind ook autistisch zal zijn, over hun vermogen om adequaat voor hun kind te zorgen, en de mogelijkheid om een hechte ouder-kindrelatie te ontwikkelen.
In dit seminar wordt hier dieper op ingegaan. De basis daarbij vormen onderzoeksresultaten uit een online FANN-enquête gericht op opmerkingen en adviezen die autistische moeders te horen hebben gekregen, en hoe dit hun ervaring van het ouderschap heeft beïnvloed.

Denny Kroneman, ervaringsdeskundige bij INTER-PSY, heeft een diverse achtergrond in het onderwijs en sociaal werk. Zijn persoonlijke ervaringen hebben hem geïnspireerd om anderen te helpen in hun herstelproces. Dit leidde tot het volgen van scholing tot ervaringsdeskundige. Aanvullend volgt hij nu een hbo-master in Ervaringsdeskundigheid. Zijn streven is om ervaringskennis beter te positioneren binnen de maatschappij.

Mijn naam is Jikke Jelles, sinds oktober 2023 werkzaam binnen INTER-PSY als GZ-psycholoog. Denny Kroneman vroeg me of ik met hem deze workshop wil organiseren, op dit aanbod ging ik graag in. In een grote organisatie als INTER-PSY, vind ik het delen van informatie en kennis met bekende en minder bekende collega’s een leuke manier om te werken aan mijn relaties.

Seminar/workshop 4: Binnenstebuiten: Een goede relatie met jezelf

In deze interactieve workshop staat het verkennen van onze ervaringskennis centraal om een diepere relatie met ons professionele zelf te ontwikkelen. We onderzoeken hoe persoonlijke ervaringen en inzichten ons kunnen bijstaan in het cultiveren van een gezonde zelfrelatie en professionele groei. Hierbij belichten we de kernwaarden van ervaringsdeskundigheid.

Na deze workshop heb je een beter begrip van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, en hoe dit ingezet kan worden in iemands herstelproces. Je gaat naar huis met een persoonlijke affirmatiekaart, die je desgewenst kunt inzetten in je praktijk om jezelf en anderen te ondersteunen.

Jacqueline Veldman-Keers is psychotherapeut en GZ-psycholoog volwassenen bij INTER-PSY. Zij heeft een casusconceptualisatie ontwikkeld over interne dynamiek bij mensen en de invloed daarvan in interactie met anderen, waarover zij cursussen geeft aan zorgprofessionals.

Sandra Ketelaar is systeemtherapeut bij INTER-PSY. Ze werkt zowel vanuit de volwassenen als kinder- en jeugdpsychiatrie en ziet in die hoedanigheid mensen in vele verschillende samenstellingen binnen de systeembehandeling.

Seminar/workshop 5: Gelaagdheid in gezinsrelaties

In deze seminar vertellen we je over de interne dynamiek en gelaagdheid in mensen en tussen mensen, en hoe dat in een gezinsrelatie tot uiting kan komen. Daarbij nemen we je mee in een verhaal over een gewoon gezin om dit te illustreren. Een verhaal met hoogte- en dieptepunten, met een positieve afloop. En handvatten om toe te passen in je werk of eigen leven…

 

Marieke Eisenga-Potijk is kinder- en jeugdpsychiater en werkt 1,5 jaar bij het Expertise Team Jonge Kind (ETJK) van INTER-PSY. Naast haar werk als kinder- en jeugdpsychiater heeft zij brede ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Zij is gepromoveerd op ontwikkelings- en gedragsproblemen bij te vroeg geboren kinderen en heeft ook onderzoek gedaan naar psycho-educatie voor ouders met angst- en stemmingsproblematiek

Susan Landman is orthopedagoog en zij werkt inmiddels al bijna 10 jaar bij INTER-PSY. Zij is begonnen als ambulant behandelaar, waarbij zij voornamelijk bij gezinnen thuis kwam voor behandeling. De afgelopen jaren is zij werkzaam bij het Expertise Team Jonge Kind (ETJK), waar zij diagnostiek en behandeling biedt voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Aangezien het om jonge kinderen gaat, werkt zij veel samen met hun ouders en andere betrokkenen rondom het jonge kind. Zij is momenteel in opleiding tot Infant Mental Health (IMH) Specialist bij de RINO in Amsterdam

Seminar/workshop 7: IMH binnen het ETJK: een matched care benadering aan de hand van casuïstiek

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun ouders of andere belangrijke verzorgers. Ze zijn ze in contact met de ouder vanwege basisbehoeftes zoals eten, drinken en fysieke veiligheid. Ook hebben ze de ouder nodig voor hun emotionele behoeftes als regulatie, emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid. De ouder-kindrelatie speelt daarom een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen*. Vanuit de Infant Mental Healh (IMH) staat de relatie centraal. Bij sommige gezinnen is er vraag naar ondersteuning vanuit problemen in de ouder-kind relatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om angsten en onzekerheden bij ouders rondom de gezondheid van hun kind na een vroeggeboorte of ouders met psychiatrische problematiek die twijfelen of ze hun kind wel goed kunnen opvoeden gezien hun eigen belaste voorgeschiedenis of beperkte belastbaarheid. Het opvoeden van kinderen kan een grote uitdaging zijn en voor onzekerheid zorgen bij ouders. Dit vraagt soms ondersteuning. Vanuit de IMH-benadering staan we stil bij deze uitdagingen en onzekerheden in het ouderschap en de invloed hiervan in het hier en nu op de interactie tussen ouder en kind. Welke invloed heeft het gedrag van het kind op de ouder? En welke invloed heeft het gedrag van de ouder op het kind? Hoe ziet de interactie er uit tussen ouders en hun kind? En welke invloeden van buitenaf zijn hierop van invloed? Dit zijn allemaal vraagstukken waar we vanuit de IMH bij stil staan. Aan de hand van een casus nemen we jullie mee hoe je door middel van een matched care benadering, aansluitend bij de ‘port of entry’ van ouders, een behandeltraject kunt doorlopen. Binnen het bespreken van de casus zullen verschillende IMH thema’s aan bod komen en toegelicht worden.
* Bron: www.imhnederland.nl

 

Rachèl is een ervaren klinisch psycholoog, psychotherapeut, en VGCT supervisor die tevens de rol van manager behandelzaken voor de jeugd vervult. Ze werkt bij INTER-PSY, waar haar focus ligt op de behandeling van jeugdige en (jong)volwassen cliënten. Naast haar klinische werkzaamheden, is Rachèl actief als docent in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en vervult ze supervisiefuncties voor CGW, CGT en de opleidingen tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.

Annemiek is een ervaren pedagoog en thuisbehandelaar met een gespecialiseerde rol als aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als inhoudelijk coördinator jeugd is zij verantwoordelijk voor het verbeteren van zorg- en ondersteuningsstructuren, en bevordert zij actief de veiligheid en het welzijn binnen gezinscontexten voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Seminar/workshop 8: Het 7-factorenmodel: verbinden door inzicht en samenwerking

Deze workshop behandelt hoe het 7-factorenmodel kan fungeren als een brug die professionals, jeugdigen en hun gezin kan helpen elkaar beter te begrijpen en samen te werken. Het model helpt in het verkrijgen van inzicht in de balans tussen verwachtingen van thuis, school of werk en het sociale netwerk enerzijds en de vaardigheden van de jeugdige en ouders anderzijds. Hierbij worden de factoren steun en stressoren van de omgeving enerzijds en krachten en kwetsbaarheden van de jongere/ouders anderzijds meegenomen. Deelnemers leren praktische toepassingen van het model, die essentieel zijn voor het smeden van sterke, ondersteunende relaties en het ontwikkelen van doeltreffende plannen. We hopen dat iedereen geïnspireerd raakt om deze inzichten toe te passen waardoor de samenwerking en de resultaten met kinderen, jongeren en hun gezinnen verbeteren.

Nieuwsbrief Symposium

Ontvang als eerste de laatste updates over ons 15-jarig jubileumsymposium op 12 juni 2024 in de Oosterpoort, Groningen! Meld je aan via onderstaand contactformulier en mis geen enkele aankondiging over sprekers, workshops en aanmeldingsinstructies.