Het is belangrijk om successen te vieren met elkaar en dit is er zo een: We mogen onszelf wederom keurmerkdrager ISO 9001 noemen! šŸŽ‰

Wat is de ISO 9001:2015 precies en waarom is dit belangrijk?
Dit is een wereldwijd erkend keurmerk waarmee je als organisatie laat zien dat je kwaliteitszorg levert en je interne processen goed op orde hebt. Door de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement is het een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van alle processen van onze gehele organisatie. Alle organisatie-eenheden die onder INTER-PSY Groep vallen zijn hierin meegenomen, dus INTER-PSY, IPGGZ en Psygro vanuit GGZ-behandeling en INTER-PSY Begeleidt vanuit de WMO-zorg (begeleiding aan huis). Met ISO 9001 borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat we steeds beter kunnen voldoen aan de behoeften van onze patiƫnten en cliƫnten.

Jaarlijkse beoordeling of we voldoen
Middels een jaarlijkse externe audit worden de processen binnen INTER-PSY Groep onder de loep genomen door een onafhankelijke partij om te bepalen of we voldoen aan de eisen van de ISO 9001. Eind november vond deze audit plaats. Wij zijn geaudit door twee externe auditoren vanuit organisatie Dekra. In deze week wordt er naar onze processen en dossiervoering gekeken. Een intensieve week vol gesprekken met medewerkers vanuit behandeling, begeleiding en backoffice, maar afgesloten met een heel mooi positief resultaat waar we met zā€™n allen trots op mogen zijn!

Er is een grote betrokkenheid en zorgvuldigheid richting patiƫnten en cliƫnten gezien en ook dat de werkprocessen goed op orde waren.

We zien deze blik van buiten ook altijd als een mooi leermoment om onze zorgverlening te kunnen blijven verbeteren met elkaar. Een belangrijk aandachtspunt voor volgend jaar zal bijvoorbeeld de positionering van de Cliƫntenraad worden. We vinden het belangrijk dat patiƫnten en cliƫnten een stem hebben, dus willen we deze nog wat steviger neerzetten. Zo blijven we werken aan het continu verbeteren van onze zorgverlening.