Wat is een depressie?

Iedereen ziet het wel eens niet zitten. Er zijn genoeg dingen in het leven die tegen kunnen zitten en die het iemand somber doen inzien. Vreemd is dat niet. Gewoonlijk gaat dat weer na een tijdje over, maar soms gaat het ook niet vanzelf over. Dan kan iemand maanden of soms ook jaren somber zijn en kan het zijn dat er sprake is van een depressie.

SYMPTOMEN VAN EEN DEPRESSIE

Tot de symptomen van een depressie horen als eerste een depressieve stemming die het grootste deel van de dag duurt en die bijna elke dag voorkomt. Ook kan het zijn dat iemand zich niet zozeer depressief voelt, maar wel vrijwel alle plezier in het leven heeft verloren. Daarnaast kan er sprake zijn van een toename of juist afname van het lichaamsgewicht (zonder dieet), slaapklachten, geagiteerd of juist sterk geremd gedrag, vermoeidheid, concentratieproblemen en terugkerende gedachten aan de dood.

Er wordt pas van een depressie gesproken als de klachten voor de persoon zelf een forse beperking vormen. Een depressie heeft soms een duidelijke aanleiding, zoals verdrietige of schokkende gebeurtenissen, maar kan ook zonder enige aanwijsbare reden ontstaan. De gevoelens kunnen dan (mede) veroorzaakt worden door processen in het lichaam, dan zijn er dus ook biologische oorzaken in het spel. De meeste depressies worden veroorzaakt door een combinatie van psychische, sociale en biologische factoren.

Er zijn verschillende stoornissen waarbij de stemming een rol speelt. Zo kunnen depressieve episoden afgewisseld worden met perioden waarin iemand zich juist overdreven goed voelt en erg veel dingen onderneemt, waarbij het vaak om dingen gaat waar iemand ook risico’s mee loopt, zoals bijvoorbeeld veel spullen kopen, of zich op andere manieren ontremd gedragen. Periodes van somberheid wisselen dan dus af met periodes van (hypo)manie. Men spreekt dan van een bipolaire stoornis.

Wanneer iemand niet ernstig depressief is maar meer dan twee jaar lang wel somberheidsklachten heeft en weinig plezier of genoegen schept in het leven, dan is er sprake van een dysthieme stoornis.

Meer informatie over depressie:

Link naar NVvP – Depressie

Wat biedt INTER-PSY?

Na de diagnostiekfase wordt er behandeling aangeboden. Deze kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele gesprekken
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Fysiotherapie
  • Medicatie

Tevens is er groepsaanbod voor mensen die slecht slapen (insomniegroep) en is er runningtherapie (rustige duurloop)