WAT IS EEN GEDRAGSSTOORNIS?

Er zijn twee gedragsstoornissen, namelijk ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder). Bij ODD is er sprake van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. De oorzaak van ODD is een combinatie van opvoeding en aanleg. Kinderen met ODD hebben naast hun ODD vaak ook ADHD, leer- en taalproblemen en depressiviteit. CD is een agressieve gedragsstoornis, het is een verergerde vorm van ODD. Een kind met CD heeft het vaak erg moeilijk, net als de rest van het gezin. Op allerlei gebieden ontstaan er problemen; op school, thuis, in het uitgaansleven, op straat.

WANNEER SPREKEN WE VAN (AGRESSIEVE) GEDRAGSSTOORNISSEN?

Hiervan kunnen we pas spreken als het kind ernstige negatieve gedragingen vertoont die sterker dan gemiddeld voorkomen. Deze gedragingen worden niet veroorzaakt door hun omgeving en moeten al een langere tijd aanwezig zijn. Kinderen met ODD vertonen extreem tegendraads gedrag en houden zich niet aan de regels van volwassenen. Ze zijn heel vijandig en negatief en hebben de neiging steeds over van alles in discussie te gaan.

Andere kenmerken van ODD zijn geen geduld op kunnen brengen, snel kwaad worden, zich gauw beledigd voelen en anderen de schuld geven van de eigen fouten en hun wangedrag. Kinderen met ODD vertonen deze gedragsafwijkingen niet alleen bij vlagen maar voortdurend. Kinderen en jongeren met ODD zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maar feitelijk gewelddadig gedrag is niet aan de orde.

Wat biedt INTER-PSY?

Bij INTER-PSY kijken we of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Zo ja, dan wordt er behandeling aangeboden bij kinderen. Deze kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Eventueel medicatie