Wat is AD(H)D?

Iedereen is wel eens druk, impulsief of heeft aandachtsproblemen. Mensen met ADHD hebben deze klachten altijd en heel hun leven. De mate van ernst kan wel verschillen. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt ook wel aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Wanneer mensen vooral aandachtsproblemen hebben en niet zozeer hyperactiviteitsproblemen, wordt er van ADD gesproken. Zowel kinderen als volwassenen kunnen AD(H)D hebben.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN BIJ AD(H)D

Er is sprake van aandachtsproblemen. Men kan moeilijk de aandacht houden bij zaken, raakt daardoor vaak dingen kwijt of vergeet dingen, soms lijkt men niet goed te luisteren, heeft men moeite om taken te organiseren en krijgt men werk niet af.

 

Er is sprake van overmatige beweeglijkheid. Men beweegt veel en vaak door interne onrust en dit gaat vaak onbewust. Kenmerken zijn: altijd bezig zijn, moeite met stilzitten, aan één stuk door praten en onrustig bewegen met handen of voeten.

 

Men is impulsief; er worden dingen gedaan zonder eerst te denken.

Wat biedt INTER-PSY

Bij INTER-PSY kijken we er of daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Indien ja, dan wordt er behandeling aangeboden.

Bij kinderen kan die bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Oudercursus ADHD
  • Medicatie

Bij volwassenen wordt er naast psycho-educatie, individuele begeleiding en medicatie ook een vaardighedengroep aangeboden. Hierbij komen thema’s als agendabeheer, planning, prioriteiten stellen, huishouden en uitstelgedrag aan bod.

Meer informatie over AD(H)D: Link naar website NVvp – ADHD bij kinderen