Wat is ASS/Autisme?

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Mensen met ASS hebben beperkte patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.

SYMPTOMEN VAN ASS/AUTISME

Mensen met ASS hebben vooral moeite in het dagelijkse sociale verkeer. Sommige kinderen weten vaak niet hoe ze nu het beste vriendjes kunnen maken of spelen juist het liefste alleen. Sommige kinderen maken als ze praten nauwelijks gebruik van gebaren en oogcontact en sommige kinderen praten zelfs helemaal niet. Sommige kinderen en volwassenen weten heel veel van een onderwerp of nemen alles wat gezegd wordt heel erg letterlijk. Ook kunnen mensen met ASS bijvoorbeeld erg in de war raken (of bang worden) als iets niet gaat zoals ze gewend zijn.

Belangrijk is om u te realiseren dat niet bij ieder kind of volwassene met ASS alle bovenstaande problemen naar voren komen. Dit verschilt per persoon, maar ook per diagnose in het autismespectrum.

Alle bovenstaande voorbeelden passen bij één van de drie hoofdkenmerken die te maken hebben met sociale interactie, communicatie en de beperkte patronen van gedrag. Er zijn dus problemen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te sturen. In hun interesses kunnen sommigen zelfs rigide en dwangmatig zijn.

Meer informatie over ASS / Autisme

Wat biedt INTER-PSY?

INTER-PSY werkt met een gespecialiseerd Autisme Team. Bij INTER-PSY kijken we of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Indien ja, dan wordt er behandeling aangeboden.

Bij kinderen kan die bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Oudercursus ASS
  • Medicatie

Bij volwassenen wordt er naast psycho-educatie, individuele begeleiding en medicatie ook een vaardighedengroep aangeboden. Hierbij komen thema’s als agendabeheer, planning, prioriteiten stellen, huishouden en uitstelgedrag aan bod.