WAT IS EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS?

Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis is de persoonlijkheid zó verstoord  dat deze persoon en zijn/haar omgeving er last van hebben. De persoonlijkheidstrekken vormen samen een star en niet-flexibel patroon en het is moeilijk om van dat patroon af te wijken. Daardoor ontstaan problemen in het dagelijks leven, in relatie met de partner, familie en vrienden en op het werk.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis voelt vaak niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op de eisen van alledag. Het denken en waarnemen kunnen daarbij sterk gekleurd zijn. Zo kunnen vervormingen ontstaan in de wijze waarop iemand kijkt naar zichzelf en zijn omgeving. De beleving en uiting van gevoelens kunnen eveneens verstoord zijn, zoals bijvoorbeeld bij sterk wisselende of te intense emoties. Vaak gaan zulke verstoringen samen met terugkerende moeilijkheden in de beheersing van de eigen impulsen. Alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren moeilijkheden in contact met anderen en lopen vast op verschillende terreinen van hun leven.

Klachten bij een persoonlijkheidsstoornis

De aard en ernst van de persoonlijkheidsstoornissen kunnen sterk verschillen. Zo kan iemand die voldoet aan de criteria van een borderline persoonlijkheidsstoornis vastlopen op verschillende levensgebieden door bijvoorbeeld emotieregulatie problemen of gevoelens van leegte. Maar iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan zijn angsten soms zo goed verbergen dat hij ogenschijnlijk ‘normaal’ functioneert. Mede daarom heeft de hulpvraag in eerste instantie vaak niet zozeer betrekking op de aanwezigheid van de persoonlijkheidsstoornis, maar staan klachten voorkomend uit de symptomen op de voorgrond.

Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen, namelijk:

  • De antisociale persoonlijkheidsstoornis,
  • De vermijdende persoonlijkheidsstoornis,
  • De borderline persoonlijkheidsstoornis,
  • De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis,
  • De schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen:
NVvp – Persoonlijkheidsstoornissen algemeen
NVvp – Borderline persoonlijkheidsstoornis

Wat biedt INTER-PSY?

Of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis kan men pas zeggen na een grondig diagnostisch onderzoek door een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Na de diagnostiekfase wordt er behandeling aangeboden. Deze kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)
  • Individuele therapie (zoals cognitieve gedragstherapie en schematherapie)
  • VERS-training (bij borderline)
  • Medicatie (aanvullend)